ช่วงนี้ขอแนะนำสินค้ามาใหม่ 3 รายการ คือ...

   

1) ซองหนังแท้ใส่บัตรพนักงาน

 

 

2) ซองใส่บัตรพนักงานหนังแท้ แบบ 2 ชั้น

 

 

3) ซองใส่บัตร หนังแท้